Hyttene Våre 

Du vil alltid få overnatte på våre hytter. Om ein bestiller har ein fyrsterett på overnatting frem til kl 19.00. Uansett må du hugse å skrive deg inn i hyttteprotokollen (sjølv om du har booka på førehand). Betaling utanom booking gjerast gjennom VIPPS. 

Longevasshytta

Sjølvbetjent 

 11 sengeplassar

Meir informasjon om hytta på UT.no

Du kan booke/bestille overnating her!

Massbu

Ubetjent 

6 sengeplassar

Les meir info om hytta på UT.no

Du  kan booke/bestille overnating her

Nipebu

Sjølvbetjent

9 sengeplassar

Les meir info om hytta på UT.no

Du kan booke/bestille overnatting her


Prisar 2021

Overnatting Medlem Ikkje medlem
Vaksne 280,- 400,-
Ungdom 13-26 år 140,- 400,-
Born 0-12 år GRATIS 200,-  (born 0-3 år gratis)
*Grunnskuleelevar 100,- 100,-
*Videregåande og eldre studentar 150,- 150,-
**Dagsbesøk Medlem Ikkje medlem
Vaksne 70,- 90,-
Ungdom 13-26 år 40,- 90,-
Born 0-12 år GRATIS 45,- (born 0-3 år gratis)
*Grunnskuleelevar 30,- 30,-
*Vidaregåande og eldre studentar 50,- 50,-

*Prisane for grunnskuleelevar og studentar gjeld på følgjande vilkår:

  • Overnattinga/besøket skal avtalast med styret/hyttestyret
  • Gruppa skal ha ein vaksen/ansvarleg kontaktperson
  • Den aktuelle skulen/studiestaden er formell og ansvarleg brukar/leigetakar

'**Du betalar for dagsbesøk/telting når du nyttar gass, ved, do, båt/kano eller andre fasilitetar på/ved hytta.

Informasjon om betaling finn du på hyttene. Vi tek og imot betaling via Vipps. Hugs i så fall å skrive kva betalinga gjeld for og nummeret ditt i hytteprotokollen. Bruk følgjande Vippsnr: Longevasshytta (505008),  Nipebu (501646) og Massbu (505009).