Smittevernreglar og bestilling

Indre Sunnfjord Turlag  vil fremover leie ut turlagshyttene som enheter og folk kan ikke bestille sengeplass som tidligere. Det betyr at én familie eller én kohort kan reservere hytten pr døgn og få den helt for seg selv. Det skjer på bakgrunn av de siste endringene i smitteverninstruksene og for å hindre at flere grupper møtes på hyttene. Ordningen vil i første omgang vare fram 15.06.2021. BESTILL ved e post til    indresunnfjord @dnt.no     eller   95827976

(eller om du har fått tilsent ein  nettadresse URL frå oss ,bestill via denn)

Hyttene Våre 

Longevasshytta

Sjølvbetjent 

 11 sengeplassar

Meir informasjon om hytta på UT.no

Massbu

Ubetjent 

6 sengeplassar

Les meir info om hytta på UT.no

Nipebu

Sjølvbetjent

9 sengeplassar

Les meir info om hytta på UT.no

Prisar 2021

Overnatting Medlem Ikkje medlem
Vaksne 280,- 400,-
Ungdom 13-26 år 140,- 400,-
Born 0-12 år GRATIS 200,-  (born 0-3 år gratis)
*Grunnskuleelevar 100,- 100,-
*Videregåande og eldre studentar 150,- 150,-
**Dagsbesøk Medlem Ikkje medlem
Vaksne 70,- 90,-
Ungdom 13-26 år 40,- 90,-
Born 0-12 år GRATIS 45,- (born 0-3 år gratis)
*Grunnskuleelevar 30,- 30,-
*Vidaregåande og eldre studentar 50,- 50,-

*Prisane for grunnskuleelevar og studentar gjeld på følgjande vilkår:

  • Overnattinga/besøket skal avtalast med styret/hyttestyret
  • Gruppa skal ha ein vaksen/ansvarleg kontaktperson
  • Den aktuelle skulen/studiestaden er formell og ansvarleg brukar/leigetakar

**Du betalar for dagsbesøk/telting når du nyttar gass, ved, do, båt/kano eller andre fasilitetar på/ved hytta.

Informasjon om betaling finn du på hyttene. Vi tek og imot betaling via Vipps. Hugs i så fall å skrive kva betalinga gjeld for og nummeret ditt i hytteprotokollen. Bruk følgjande Vippsnr: Longevasshytta (505008),  Nipebu (501646) og Massbu (505009).