Ein tradisjon komen for å bli

Ein jamn trafikk av små, mellomstore og store, opp og ned frå Hafstadfjellet i dag. Nokre før "offisiell" avgang, andre litt etter. Sikkert eit par hundre tilsaman. Eit 70tall gjorde litt ekstra ut av turen og samla seg rundt eit bål som heller ikkje i år kunne leggast slik at Førdefolk flest kunne sjå det. Dette er det 16. året turen vert arrangert... ein tradisjon komen for å bli.

Foto: Asle Veien
IMG_1152

Skrevet av Asle Veien 31. desember 2015