Turmåla i TiTur Dalsfjorden 2020

Turen frå Holmedal opp til Nykshytta er med i TiTur Dalsfjorden.
Turen frå Holmedal opp til Nykshytta er med i TiTur Dalsfjorden.

Fem turmål i Fjaler og fem i Askvoll er plukka ut.

TiTur Dalsfjorden er eit samarbeid mellom Askvoll kommune, Fjaler kommune, Indre Sunnfjord Turlag og turlaga i Askvoll og Fjaler Frå og med 10. mai til og med 1. oktober har du høve til å bli kjend med mange av dei flotte turområda i nærområdet vårt.

10. mai opnar vi for å registrere turar i DNT Sjekk UT – appen. Vi har som tidlegare pukka ut 10 turmål i Askvoll og Fjaler. Her finn du dei: TiturDalsfjorden.