Turen til Svartepøyla vart eit minne for livet for dei som tok turen i sommar.
Turen til Svartepøyla vart eit minne for livet for dei som tok turen i sommar. Foto: Ola Kringlen.

Meld inn nye turframlegg!

Har du ein favorittur du vil dele med andre? 

Då må du melde inn turen til Indre Sunnfjord Turlag innan 14. oktober, og då kem turen kanskje med i turprogrammet for 2020. 

I år var turen til Svartepøyla ein av dei mest populære turane, for mange ei litt vekkgøymd perle. Les turrapporten her: https://indresunnfjord.dnt.no/artikler/nyheter/17765-til-svartepyla-i-sommarvarmen/.

Det er Vigdis Flaten Kvamme som skal koordinere dei framlegga som kjem inn.  Send ditt framlegg til indresunnfjord@dnt.no innan 14. oktober.