Seniorturane til IST

Seniorgruppa i Indre Sunnfjord Turlag  har sett opp  åtte turar på programmet for  vårsesongen  2019.

Turdag blir tysdag, og oppmøtet er ved Esso i Førde  klokka 10 (ein kan og møte der gåturen startar).

Sjølv om dette er turar retta mot pensjonistar er dei sjølvsagt opne for alle.


7/5     Nordheia                                                                                     turleiar Odd Skrede

14/5  Svistølen                                                                                       turleiar Sigrid Gjelsvik

21/5  Dagsturhytta Skaraly i Gaular                                                    turleiar Invald Os

28/5  Fyglastølen via dagsturhytta Fjellro Jølster                          turleiar Odd Skrede

4/6   Dagsturhytta i Naustdal Steinkorshytta                                 turleiar  Edith Falkenstein

11/6 Gjøsetstølen                                                                           turleiar Magni Kvile

18/6 Dagsturhytta Nykshytta i Askvoll                                         turleiar Jon Lien

25/6 Dagsturhytta Gloppen, Trivselsskogen Sandane                   turleiar Odd Skrede