Om Oss

Indre Sunnfjord Turlag er eit av lokallaga til Sogn og Fjordane Turlag

.

Postadresse:                           Postboks 488, 6803 Førde 

Besøksadresse:                     Langebruvegen 9 

Telefon:                                    57 72 06 14 

Facebook:                                Besøk oss på Facebook

Opningstid:                             måndag-fredag 9.00-15.00 

Mobilnr, leiar IST:               958 27 976

Organisasjonsnummer:    981 428 544 

Kjell Arne Hjellbrekke, leiar i Indre Sunnfjord Turlag.
Kjell Arne Hjellbrekke, leiar i Indre Sunnfjord Turlag.

Kontonummer i Sparebanken Sogn  og Fjordane: 3705.08.38995.  Du kan og bruke Vipps om du skal betale turavgift eller andre kjøp/leige. Då brukar du vippsnr. 88239 (Indre Sunnfjord Turlag).  Hugs å skrive kva betalinga gjeld for. 

For betaling på hyttene (overnatting, dagsbesøk og proviant) kan du og bruke Vipps. I så fall brukar du desse nummera: 505008 (Longevasshytta), 501646 (Nipebu) og 505009 (Massbu). Hugs å skrive kva betalinga gjeld for. Skriv og nr du har i hytteprotokollen.

IST har kontorfelleskap med Sogn og Fjordane Turlag i Langebruvegen i Førde sentrum. Kontoret har utsal av kart og turbøker. Der er også utstyrslageret vårt.