Om Oss

Indre Sunnfjord Turlag er eit av lokallaga til Sogn og Fjordane Turlag

.

Postadresse:                           Postboks 488, 6803 Førde 

Besøksadresse:                     Langebruvegen 9 

Telefon:                                    57 72 06 14 

Facebook:                                Besøk oss på Facebook

Opningstid:                             måndag-fredag 9.00-15.00 

Mobilnr, leiar IST:               958 27 976

Organisasjonsnummelr:    981 428 544 


Tillitsvalde 2020:

Leiar: Kjell Arne Hjellbrekke Grimelandsvegen 424, 6811 Førde. Tlf. 95827976, epost. kjel.arne.hjelbrekke@enivest.no.

Nestleiar: Vigdis Flaten Kvamme, Holmedalsvegen 786, 6980 Askvoll. Tlf. 48106362. Epost. vigdis.kvamme@enivest.no.

Kasserar: Berit Berger-Nilsen, Halbrendsøyra 4, 6800 Førde. Tlf. 40513660. Epost: berit.berger-nilsen@enivest.no.

Styremedlem: Anita Rennestraum, Olsetvegen 223, 6980 Askvoll. Tlf 93201688. Epost. arenn@online.no.

Styremedlem: Jorunn Vågen, Furelia 3B, 6814 Førde. Tlf. 48141729. Epost. jorunn.vagen@travelnet.no.

Varamedlem: Roger Hopland, Steinabøen 6, 6800 Førde. Tlf. 90077351. Epost: rh@rg.no. 

Leiar Barnas Turlag:  Steffen Ben Jonstad, Hornnesv. 39, 6809 Førde. Tlf. 91819568. Epost: steffen.jonstad@gmail.com.

Leiar IST Ung: Lina Hågøy Tonheim, Indreåstunet 7, 6812 Førde. Tlf. 41501584. Epost: tonheimlina@gmail.com.

Leiar seniorgruppa: Odd Skrede, Indre Hornnesvika 4, 6809 Førde. Tlf 95929864. Epost: odd.skrede@enivest.no

Leiar Bre- og fjellsportgruppa: Per Tore Meier, Halbrendsøyra 4, 6800 Førde. Tlf. 41505600. Epost. per.tore.meier@gmail.com.

Leiar hyttestyret: Kjell Kleiven, Botnamyra 1, 6817 Naustdal. Tlf. 99242772. Epost: kjell.kleiven@enivest.no.

Leiar merke- og løypenemnd: Atle Holsen, Holsen, 6819 Førde. Tlf. 90729826. Epost. atholsen@online.no.


Kjell Arne Hjellbrekke, leiar i Indre Sunnfjord Turlag.
Kjell Arne Hjellbrekke, leiar i Indre Sunnfjord Turlag.

Kontonummer i Sparebanken Sogn  og Fjordane: 3705.08.38995.  Du kan og bruke Vipps om du skal betale turavgift eller andre kjøp/leige. Då brukar du vippsnr. 88239 (Indre Sunnfjord Turlag).  Hugs å skrive kva betalinga gjeld for. 

For betaling på hyttene (overnatting, dagsbesøk og proviant) kan du og bruke Vipps. I så fall brukar du desse nummera: 505008 (Longevasshytta), 501646 (Nipebu) og 505009 (Massbu). Hugs å skrive kva betalinga gjeld for. Skriv og nr du har i hytteprotokollen.

IST har kontorfelleskap med Sogn og Fjordane Turlag i Langebruvegen i Førde sentrum. Kontoret har utsal av kart og turbøker. Der er også utstyrslageret vårt.