Om Oss

Indre Sunnfjord Turlag er eit av lokallaga til Sogn og Fjordane Turlag


Postadresse:                 Postboks 488, 6803 Førde 

Besøksadresse:           Langebruvegen 9 

Telefon:                                    

Facebook:                      Besøk oss på Facebook

Opningstid:                   måndag, torsdag og fredag
                                             kl. 09.00-15.00

Mobilnr, leiar IST:                   958 27 976

Organisasjonsnummelr:      981 428 544 

  

Tillitsvalde 2021:

Leiar: Kjell Arne Hjellbrekke
Grimelandsvegen 424, 6811 Førde.
Tlf. 95827976,
epost: kjell.arne.hjelbrekke@enivest.no.

Nestleiar: Roger Hopland, Steinabøen 6, 6800 Førde. Tlf. 90077351. Epost: rh@rg.no. 

Kasserar: Berit Berger-Nilsen, Halbrendsøyra 4, 6800 Førde. Tlf. 40513660. Epost: berit.berger-nilsen@enivest.no.

Styremedlem: Steffen Ben Jonstad, Hornnesv. 39, 6809 Førde. Tlf. 91819568. Epost: steffen.jonstad@gmail.com.

Styremedlem: Lina Hågøy Tonheim, Indreåstunet 7, 6812 Førde. Tlf. 41501584. Epost: tonheimlina@gmail.com.

Styremedlem: Odd Skrede, Indre Hornnesvika 4, 6809 Førde. Tlf 95929864. Epost: odd.skrede@enivest.no

Styremedlem: Per Tore Meier, Halbrendsøyra 4, 6800 Førde. Tlf. 41505600. Epost. per.tore.meier@gmail.com.

Styremedlem: Kjell Kleiven, Botnamyra 1, 6817 Naustdal. Tlf. 99242772. Epost: kjell.kleiven@enivest.no.

Styremedlem: Atle Holsern ,Holsen 6819 

Tlf 90729826 atholsen@onlone.no


Praktisk info

Kontonummer i Sparebanken Sogn  og Fjordane: 3705.08.38995. Du kan og bruke Vipps om du skal betale turavgift eller andre kjøp/leige. Då brukar du vippsnr. 88239 (Indre Sunnfjord Turlag).  Hugs å skrive kva betalinga gjeld for. 

For betaling på hyttene (overnatting, dagsbesøk og proviant) kan du og bruke Vipps. I så fall brukar du desse nummera: 505008 (Longevasshytta), 501646 (Nipebu) og 505009 (Massbu). Hugs å skrive kva betalinga gjeld for. Skriv og nr du har i hytteprotokollen.

IST har kontorfelleskap med Sogn og Fjordane Turlag i Langebruvegen i Førde sentrum.  Der er også utstyrslageret vårt.