Bli medlem av DNT

I tillegg til medlemsfordelene du kan lese om på linken under, er det ein del fordeler som er knytte til Indre Sunnfjord Turlag. Dersom du melder deg inn i DNT vil du automatisk tilhøyre IST dersom du bur i kommunane Sunnfjord, Fjaler eller Askvoll. Du kan også be om at medlemskapen din vert knytt til IST sjølv om du bur andre stader i landet.

Som medlem i DNT vil du sleppe turavgift på dei turane i regi av IST som har slik avgift. Vidare får du låne gratis turutstyr som Via Ferrata-slyngjer, breutstyr, truger og anna.

IST har også ein avtale med Din Sport i Førde som gjev medlemmer opptil 30% rabatt. 

Alle som er medlemmer i Indre Sunnfjord Turlag rabattar hos Din Sport: 

  • Ferrino telt, sekkar, soveposar, rumpetasker, liggeunderlag, 30% rabatt
  • Ferrino fjell- og frìtidsklede 30% rabatt
  • Baldas truger 30% rabatt 
  • Iviund sokkar 30% rabatt 
  • Marmot fjell- og fritidsklede 20% rabatt 
  • Alfa/Crispi fjellstøvlar 20% rabatt 
  • Lowa/Scarpa-fjellstavar 20% rabatt 
  • Skiutstyr: ski, bindingar og stavar 20% rabatt 
  • Klatreutstyr: sko, tau, sìkringsutstyr mm. 20% rabatt 

Din Sport har óg drikkesystem, gamasjer, turstavar, spader, søkjestenger m.m. I tillegg er det avtalt større rabattar ved fellesinnkjøp til laget. Avtalen medfører også at Din Sport sin logo skal brukast i alle annonser, og i dei fleste publikasjonar i regi av Indre Sunnfjord Turlag.