Lån AV TURUTSTYR

Tinging og utlån av utstyr skjer på kontoret til Sogn og Fjordane Turlag i Langebruvegen.

IST har ein del utstyr som er til utlån for medlemmer. Vi har truger, økser, stegjern og selar for brevandring. Vidare har vi slyngjer for Via Ferrata, hjelmar og tau. Lista over utstyr vert supplert etterkvart.

Det er også ein del utstyr i klatrehallen på Vie, spesielt retta mot barn. Det ligg i ein låst kasse merka Indre Sunnfjord Turlag. Kassen kan låsast opp med DNT-nøkkel.

Det er gratis for medlemmer av DNT å bruke utstyret. Vi leiger ikkje ut til kommersielle føremål.  Ikkjemedlemmer betalar for lån, sjå prisliste nedanfor.

Vi ynskjer å honorere dei som er medlemmer og kanskje motivere andre til å melde seg inn i DNT.

For å halde litt orden på utlånt utstyr og unngå at det vert dobbelttinga vil at ALLE registrerer utlån på skjema som ligg på utstyrsrommet, både når de låner utstyret og når de leverer det tilbake..

Avklar alltid lån av utstyr med Jorunn Vågen (48141729 ) eller Asle Veien (97055203) eller turlagskontoret 482 36 615. Det kan tenkjast at turlaget treng utstyr på turane sine.

Leigeprisar:

Skal betalast til Indre Sunnfjord Turlag til konto 3705.08.38995 og merkast med namn på DNT-medlem som var med på turen. Vi har og Vipps 88239.

UTSTYR Leigepris 1 dag Tillegg pr, dag
Via Ferrata slynge 75.- 25.-
Hjelm 50.- 20.-
Sittesele 50.- 20.-
Stegjern 75.- 25.-
Isøks 75.- 25.-
Kroppsele 50.- 20.-
Karabiner 20.- 20.-
Truger 100 0
IST sitt lager.
IST sitt lager.

KANOAR

I Gaular har vi to kanoar. Den eine ligg i Lauvavatnet ved Tuftegarden 4H gard, den andre ligg i Lona ved Flatheim Friluftsgard 4H-gard. Flatheim har også eigne kanoar, som kan leigast om nokon treng meir enn ein på kvar stad. Den som ligg på Flatheim kan rimeleg enkelt flyttast over til Myravatnet, slik at dei kan padle i eit større fjellvatn.
Ved Bekkjavatnet i Førde ligg det to kanoar. Det same  ved Svidalsneset i Jølster og  ved Vonavatnet i Naustdal.

 I Fjaler og Askvoll har ikkje IST kanoar.

Redningsvestar må den enkelte ha med sjølv.
Dei fleste kanoane er låst med DNT-nøkkel som du får på turlagskontoret til kr 100.
Elles er det gratis å låne kanoane.