Foto: Dag Nestegjerde

utLån AV TURUTSTYR

IST har ein del utstyr som er til utlån for medlemmer frå vårt lager i Førde Langebruvegen 9. Vi har truger, isøkser, stegjern og selar for brevandring, hjelm og tau. Vi har også slyngjer for Via Ferrata. Det er også ein del klatreutstyr . 

Vi leiger ikkje ut til kommersielle føremål.   Medlemmer har første rett til lån av utstyr

Det vert utlån fortrinnsvis på måndagar, torsdagar og fredagar mellom kl. 09.00-15.00

Randoneeutstyret er gratis for ungdom. Vaksne må betala 250kr sjølv om ein er medlem.   
Sjå prisliste nedanfor (medlem av IST lånar gratis)

Utlån skal betalast via VIPPS 88239 til Indre Sunnfjord Turlag, skriv kva du låner.

 ALLE skal registrere utlån på skjema som ligg på utstyrsrommet! Hugs å kvitter for å levere tilbake.


Det kan hende at turlaget treng utstyr på turane sine.

Leigeprisar for ikkje medlem

UTSTYR Leigepris 1 dag Tillegg pr, dag
Via Ferrata slynge 75.- 25.-
Hjelm 50.- 20.-
Sittesele 50.- 20.-
Stegjern 75.- 25.-
Isøks 75.- 25.-
Kroppsele 50.- 20.-
Karabiner 20.- 20.-
Truger 100,- 0
Randone-Topptur ski 500,- 250,-
Randoneeskia er nå hjå IST på lager i Langbrua 9. Leiges ut i IST sine åpningstider.
Randoneeskia er nå hjå IST på lager i Langbrua 9. Leiges ut i IST sine åpningstider.

KANO

Gaular : Lauvavatnet ved Tuftegarden 4H gard,  Flatheim har  eigne kanoar, som kan leigast . Den som  Flatheim har, kan rimeleg enkelt flyttast over til Myravatnet, slik at dei kan padle i eit større fjellvatn.

Førde :Bekkjavatnet  ligg det to kanoar og Digernesvatnet, Sundsdalen, Svidalsneset i Jølster   

Naustdal:Vonavatnet og Sandan i Naustdal sentrum.

Kanoane er låst med DNT-nøkkel som du får på turlagskontoret til kr 100.

Askvoll  /Hellesetvatnet: Når ein kjem  609 frå Førde(om Stongfjorden) mot Holmedal er det avkjørsel til høgre like før autovern startar rett før bakken over Skaret startar. Når ein kjem 609 frå Dale tek ein avkjørsel til venstre rett etter 60 sona sluttar før Helleset på veg mot Askvoll. Parker på avkjørsel ved vegen.Følg skogsvegen ca 200 meter Ved Hellesetvatnet ligg det 2 kanoar til venstre for vegenDei ved Hellesetvatnet er låste med hengelås med kode 

Redningsvestar må den enkelte ha med sjølv.

Elles er det gratis å låne kanoane.IST sitt lager.
IST sitt lager.