utLån AV TURUTSTYR

IST har ein del utstyr som er til utlån for medlemmer frå vårt lager i Førde Langebruvegen 9. Vi har truger, økser, stegjern og selar for brevandring. Vidare har vi slyngjer for Via Ferrata, hjelmar og tau. Det er også ein del klatreutstyr som sko og div. Lista over utstyr vert supplert etterkvart.

Vi leiger ikkje ut til kommersielle føremål. Vi ynskjer å honorere dei som er medlemmer og kanskje motivere andre til å melde seg inn i DNT.  

Det vert utlån fortrinnsvis på måndagar, torsdagar og fredagar mellom kl. 09.00-15.00

Det er gratis for medlemmer av DNT å bruke utstyret, randoneeutstyret er gratis for ungdom.  
Ikkje-medlemmer betalar for lån, sjå prisliste nedanfor

Utlån skal betalast via VIPPS 88239 til Indre Sunnfjord Turlag, skriv kva du låner.

 ALLE skal registrere utlån på skjema som ligg på utstyrsrommet! Hugs å kvitter for å levere tilbake.

Avklar alltid lån av utstyr med Jorunn Vågen (48141729 ) eller Asle Veien (97055203).
Det kan hende at turlaget treng utstyr på turane sine.

Leigeprisar:

UTSTYR Leigepris 1 dag Tillegg pr, dag
Via Ferrata slynge 75.- 25.-
Hjelm 50.- 20.-
Sittesele 50.- 20.-
Stegjern 75.- 25.-
Isøks 75.- 25.-
Kroppsele 50.- 20.-
Karabiner 20.- 20.-
Truger 100,- 0
Randone-Topptur ski 250,-/500,- 250,-
IST sitt lager.
IST sitt lager.
Randoneeskia er nå hjå IST på lager i Langbrua 9. Leiges ut i IST sine åpningstider.
Randoneeskia er nå hjå IST på lager i Langbrua 9. Leiges ut i IST sine åpningstider.

 Gaular : Lauvavatnet ved Tuftegarden 4H gard,  Flatheim har  eigne kanoar, som kan leigast . Den som  Flatheim har, kan rimeleg enkelt flyttast over til Myravatnet, slik at dei kan padle i eit større fjellvatn.

Førde :Bekkjavatnet  ligg det to kanoar og Digernesvatnet, Sundsdalen  

 Svidalsneset i Jølster     Naustdal:Vonavatnet og Sandan i Naustdal sentrum.

Kanoane er låst med DNT-nøkkel som du får på turlagskontoret til kr 100.

Askvoll  /Hellesetvatnet: Når ein kjem  609 frå Førde(om Stongfjorden) mot Holmedal er det avkjørsel til høgre like før autovern startar rett før bakken over Skaret startar. Når ein kjem 609 frå Dale tek ein avkjørsel til venstre rett etter 60 sona sluttar før Helleset på veg mot Askvoll. Parker på avkjørsel ved vegen.Følg skogsvegen ca 200 meter Ved Hellesetvatnet ligg det 2 kanoar til venstre for vegenDei ved Hellesetvatnet er låste med hengelås med kode 

Redningsvestar må den enkelte ha med sjølv.

Elles er det gratis å låne kanoane.