Lån AV TURUTSTYR


IST har ein del utstyr som er til utlån for medlemmer Frå vårt lager i Førde Langebruvegen 9.SOGN OG FJORDANE TURLAG Vi har truger, økser, stegjern og selar for brevandring. Vidare har vi slyngjer for Via Ferrata, hjelmar og tau. Det er også ein del klatreutstyr som sko og div. Lista over utstyr vert supplert etterkvart.

Det er gratis for medlemmer av DNT å bruke utstyret. Vi leiger ikkje ut til kommersielle føremål.  Ikkjemedlemmer betalar for lån, sjå prisliste nedanfor.

Vi ynskjer å honorere dei som er medlemmer og kanskje motivere andre til å melde seg inn i DNT.

For å halde litt orden på utlånt utstyr og unngå at det vert dobbelttinga vil at ALLE registrerer utlån på skjema som ligg på utstyrsrommet, både når de låner utstyret og når de leverer det tilbake..

Avklar alltid lån av utstyr med Jorunn Vågen (48141729 ) eller Asle Veien (97055203) eller turlagskontoret 482 36 615. Det kan tenkjast at turlaget treng utstyr på turane sine.

Leigeprisar:

Skal betalast til Indre Sunnfjord Turlag til konto 3705.08.38995 og merkast med namn på DNT-medlem som var med på turen. Vi har og Vipps 88239.

UTSTYR Leigepris 1 dag Tillegg pr, dag
Via Ferrata slynge 75.- 25.-
Hjelm 50.- 20.-
Sittesele 50.- 20.-
Stegjern 75.- 25.-
Isøks 75.- 25.-
Kroppsele 50.- 20.-
Karabiner 20.- 20.-
Truger 100 0
Randone-Topptur ski https://www.jolsterskisenter.no/skiutleige -
IST sitt lager.
IST sitt lager.

 Gaular : Lauvavatnet ved Tuftegarden 4H gard,  Flatheim har  eigne kanoar, som kan leigast . Den som  Flatheim har, kan rimeleg enkelt flyttast over til Myravatnet, slik at dei kan padle i eit større fjellvatn.

Førde :Bekkjavatnet  ligg det to kanoar og Digernesvatnet, Sundsdalen  

 Svidalsneset i Jølster     Naustdal:Vonavatnet og Sandan i Naustdal sentrum.

Kanoane er låst med DNT-nøkkel som du får på turlagskontoret til kr 100.

Askvoll  /Hellesetvatnet: Når ein kjem  609 frå Førde(om Stongfjorden) mot Holmedal er det avkjørsel til høgre like før autovern startar rett før bakken over Skaret startar. Når ein kjem 609 frå Dale tek ein avkjørsel til venstre rett etter 60 sona sluttar før Helleset på veg mot Askvoll. Parker på avkjørsel ved vegen.Følg skogsvegen ca 200 meter Ved Hellesetvatnet ligg det 2 kanoar til venstre for vegenDei ved Hellesetvatnet er låste med hengelås med kode 

Redningsvestar må den enkelte ha med sjølv.

Elles er det gratis å låne kanoane.