Seniorturen til Trodalen.

Foto: Anders Bergset

På seniorturen til Trodalen deltok det 17 spreke deltakarar. Det var veldig flott være denne dagen som sikkert medvirka til stor deltakelse. Ved starten av vatnet hadde vi matpause der historier om Trodalsmads vart fortalt. Etter pausen gjekk turen vidare innover langs vatnet til garden der Trodalsmads budde. Det var til dels noko ulendt sti innover, men ein del nedfalne trær var saga vekk slik at stien var framkomeleg. Deltakarane gav uttrykk for at det hadde vore ein fin tur.

Turleiar Anders Bergset

Skrevet av Asle Veien 26. mai 2016