IST utan valt leiar

Det er litt rart at ei foreining med god økonomi,1500 aktive og friske medlemer ikkje klarer å få på plass ein leiar. Kanskje er der nokon der ute som har lyst, men ikkje torer å lanserer sitt kandidatur? Det er ikkje for seint. Styret har fått fullmakt til å utvide styret med ein person dersom den rette dukkar opp. Ta kontakt med ein av oss i styret :-)!

Vedlagt er referat frå årsmøtet.
Ein liten epoke er over for IST no. Regna Renna-epoken. Ragna er vore ein ryddig og dyktig leiar og vil bli sakna både på turar og  i styret. Trøsta er at vi vil nok sjå meir til Ragna framover. Ho kjem nok til å setje sitt preg på si nye DNTforeining langt oppe i nord.

Som takk for innsatsen fekk Ragna med seg eit bilde av Kristian Finborud.

Skrevet av Asle Veien 29. november 2015