Referat IST styremøte 20. okt

Styremøte
Styremøte

Les litt om kva styret i IST handsama på dette styremøtet.

Skrevet av Asle Veien 21. oktober 2015