TRUGER

Ser ut som at ein del av trugene våre har teke seg ein tur på eiga hand?

Dei manglar på vårt lager, og vi veit ikkje kven som har lånt dei. Vi treng litt hjelp.

Har du eit par, eller veit om nokon som har ? (kanskje dei er merka med ein rød lappe

med vår logo på).  Vi skal snart ha fellles trugetur og trenger dei. 

Om du har truger som tilhøyrer IST ta kontakt på 95827976.

Vi har truger til utlån
Vi har truger til utlån Foto: Katrine Fjellestad Aske