Her kan du lese årsmeldinga

Sprit på hyttene og andre koronatiltak har prega turlagsåret 2020.
Sprit på hyttene og andre koronatiltak har prega turlagsåret 2020. Foto: Kjell Arne Hjellbrekke.

Framlegget til årsmelding, årsrekneskap 2020 og budsjett for 2021 er no klart.

Som det går fram av både årsmeldinga og rekneskapen har 2020 vore eit år utanom det vanlege. Her kan du lese sjølv i årsmeldinga.

Rekneskapen og budsjettframlegget finn du her.