Endring i TiTur Dalsfjorden

Rivedalskletten med Rivedalsstølen til høgre i biletet.
Rivedalskletten med Rivedalsstølen til høgre i biletet. Foto: Gustav Skaar.

Eitt av turmåla i TiTur Dalsfjorden er endra.

I staden for Eikenesstølen blir Rivedalsstølen eitt av dei fem turmåla i Aksvoll kommune. Sjå resten av turmåla i denne artikkelen.