Ny låne-ordning av klatreutstyr i Sunnfjordhallen

Klatring i Sunnfjordhallen.
Klatring i Sunnfjordhallen. Foto: Marius Dalseg

Vi er dessverre nødt til å «stramme inn» og endre korleis klatre-utstyret vert lånt ut, på grunn av at mykje av utstyret vert borte.

Ny ordning:

Bornekasse: I ein kasse har vi berre borneutstyr og to tau til topptau. Denne kassen er det framleis DNT nøkkel på.

Kurs/Ungdomsklatring:  I vår andre kasse vil vi ha vaksenutstyr. Der har vi ha selar, tau og klatresko. På denne kassa vil ha ein kodelås. Dersom du treng å låne noko til klatring, ta kontakt med IST. Dersom du kjem på kurs eller organisert klatring med DNT vil kassene være opne for lån av utstyr.

Skrevet av Marie Sørum 7. november 2019