Onsdagstur med lokalhistorie

Bjørn Høyvik fortalde om Gjøskorhillaren.
Bjørn Høyvik fortalde om Gjøskorhillaren. Foto: Kjell Befring.

Deltakarane på onsdagsturen 26. juni fekk med seg ein  god dose med lokalhistorie på turen til Førdsnipa. Vi startar frå Grovene, på parkering øvst oppe.

 Derifrå til Flatestølen, der Bjørn Høyvik møter  oss

Høyvik, som har hytte på Flatestølen, tok turfølgjet med til Ytste Legene og viste dei Gjøskorhillaren, Hillaren er ikkje lett å finne. Den  vart brukt som løe. Høyet som var slege på slåttekvia i Gjøskora, vart lagra i den tørre og romslege hola og henta ned om vinteren.  For å halde snø og væte mest mogeleg ute var det lagt opp steinmurar på begge sider av inngangen. (Kjelde: Stølane i Førde, forfattar Berit Gjerland.) 

 Då vi var tilbake på Flatestølen lei det på kveld, og alle valde å returnere ti Grovene

                  

Ein fin kjekk tur i godt ver!!!


Inngangen til Gjøskorhillaren.
Inngangen til Gjøskorhillaren. Foto: Kjell Befring.
Plass til mange inne i den spesielle uteløa.
Plass til mange inne i den spesielle uteløa. Foto: Kjell Befring.
Sju av turdeltakarane.
Sju av turdeltakarane. Foto: Bjørn Høyvik.