Hugs på årsmøtet!

Arrangement

Dato
28. november 2019 kl. 18:00
Passer for
Alle
Arrangør
Indre Sunnfjord Turlag
Dette arrangementet er over!

Torsdag 28. november vert det årsmøte på Førde Gjestehus og Camping  kl.18.00. 

Du er hjarteleg velkomen til å vere med.

Det vert matservering til alle som møter, og vi får ta del i den svært vellukka påskeskituren i Jotunheimen. Kjell Kleiven fortel og syner foto frå det deltakarane kallar ei oppleving for livet..

Det vert også premieutdeling for TiTurFørde.

Her er saklista for årsmøtet:

1. Konstituering a) godkjenning av innkalling

b) godkjenning av sakliste

c) val av ordstyrar

d) val av sekretær

e) val av to til å skrive under protokollen

2. Årsmelding

3. Rekneskap

4. Handlingsplan for 2020.

5. Budsjett 2020

6. Innkomne forslag

Vedtekter

§ 4 ÅRSMØTE: NY a. Styre : Leiar vert vald for 1 år

Nestleiar vert vald for 2 år

Kasserar/sekretær vert valde for 2 år

Øvrige medlemmer av hovudstyret er til ein kvar tid valde leiarar i Bre og fjellsportgruppa, Barnas Turla, IST Ung, Seniorgruppa, Hyttestyret, Sti og merkeutvalet. Til saman 9. Nestleiarane i undergruppene er varamedlemmer til styret.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. INTERESSEOMRÅDE

Indre Sunnfjord Turlag (IST) er eit lokallag i Sogn og Fjordane Turlag (SFT), som er tilslutta Den Norske Turistforening (DNT). IST dekkjer, etter avtale med SFT, kommunane Askvoll, Fjaler og Sunnfjord.

7. Val

 

Kjell Arne Hjellbrekke - leiar